Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Mở chức năng thi tự do trong các ngày nghỉ Tết

11:00 27/01/2011

Trong thời gian nghỉ tết Nguyên Đán, BTC mở chức năng thi tự do cho tất cả các thí sinh bắt đầu từ 18h00 ngày 28/1/2011 đến 7/2/2011

Căn cứ vào thời gian mở vòng, Các đơn vị lập kế hoạch tổ chức hoàn thành kì thi cấp trường trong tháng 2/2011.
Trong thời gian nghỉ tết Nguyên Đán (từ ngày 28/1 đến ngày 7/2), BTC mở chức năng thi tự do cho tất các các thí sinh.
Cảm ơn.

BTC