Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Giúp bạn cư xử với con tích cực hơn

10:04 14/01/2011

Dưới đây là một số lời khuyên giúp con bạn hướng tới những hành vi tốt.

Phớt lờ - Phớt lờ hành vi nào không thực sự có hại cho bé như các thói quen xấu, lải nhải khóc và nổi giận.

Tước đi các đặc quyền - Chọn mỗi đặc quyền tương ứng với một hành động. Ví dụ, nếu con la hét đòi xem ti vi, thì bé sẽ không được xem ti vi trong thời gian còn lại trong ngày

Sử dụng các hậu quả lô gic - Để bé tự hiểu hành động của mình sẽ mang lại kết quả như thế nào. Ví dụ, nếu con làm hỏng đồ hcơi, bạn hãy cất các đồ chơi khác và để bé chơi với món đồ bị hỏng đó, nhưng với điều kiện là món đồ đó không có các cạnh sắc nhọn và không làm đau bé.
Bố trí lại không gian - Bạn hãy ngăn chặn các vấn đề trước bằng cách sắp xếp lại đồ đạc, bố trí lại không gian. Hãy cất hết những món đồ dễ vỡ đi.

Đánh lạc hướng - Bạn hãy đánh lạc hướng sang một thứ khác khi con sắp sửa gây sự.

Trừ tiền trợ cấp - Đối với những trẻ đủ lớn mà bạn cho con tiền hàng tuần để tiêu vặt, bạn có thể trừ bớt số tiền trợ cấp. Số tiền đó có thể đưa vào quỹ đi chơi của gia đình.

Sử dụng mệnh đề "Khi nào ... sau đó..." - Mệnh đề này sẽ gắn kết việc bạn muốn làm với việc bé muốn làm. Ví dụ, bạn hãy nói với con "Khi nào con cất sách thì thì sau đó con mới được đi ra ngoài chơi."

Cách ly (time - out) - Hãy hạn chế dùng đến biện pháp cách ly. Bạn chỉ nên cách ly bé đối với những hành vi nguy hiểm và có hại cho người khác như cắn và đánh.

Làm gương cho con noi theo - Hãy chỉ cho con biết những gì bạn muốn bé thực hiện. Con trẻ sẽ học hỏi tốt nhất khi bạn cho con thấy cách chúng ta thực hiện như thế nào. Bạn hãy nhớ rằng bạn là người thầy quan trọng nhất của con. Con trẻ sẽ bắt chước những gì mà người lớn làm.

Nguồn: Đại học Pensylvania
Biên dịch: Ngô Thu Hiền